Proposta de creació d'una entitat que fomenti
la llengua catalana a través del joc de l'«escrable»

Com és públic i notori, el català és una de les llengües més ben servides per a l'escrable (hi ha 22 adaptacions del tauler, però només cinc llengües al món tenen diccionari arbitral). El que no sap tanta gent és que aquest joc forma part de la dotació de molts centres d'autoaprenentatge de la llengua catalana, pel seu potencial didàctic. En els disset anys que fa que existeix la versió catalana del joc s'han creat alguns clubs més o menys formals i s'han organitzat alguns campionats, principalment, però, des de la iniciativa privada i voluntarista.

Algunes persones hem cregut que seria el moment de fer un pas més i endegar una entitat que tingui com a principal objectiu la promoció de la llengua catalana a través del joc. Aquesta entitat, sense ànim de lucre, hauria de donar suport a les iniciatives de creació de nous grups de joc arreu del territori, hauria de donar suport (cercant espònsors, facilitant infraestructures organitzatives...) a tots els grups ja existents i als que puguin aparèixer i podria arribar a organitzar competicions entre clubs de tot l'àmbit lingüístic o amb els casals catalans arreu del món. Un dels reptes principals per a l'entitat que volem crear és el d'aconseguir capacitat financera per tal que els campionats de clubs que es puguin organitzar en el futur o les properes edicions d'una iniciativa tan reeixida com és el Mundial d'Scrabble puguin tenir representants de tots els territoris de parla catalana, limitant-nos a cercar recursos econòmics sense cap interferència sobre els organitzadors ja existents.

Per aquest motiu, us proposem que us feu 'membre promotor/a' d'aquesta futura entitat. Adquirireu aquest estatus pel fet de pagar per una sola vegada 10 euros, cosa que permetrà formalitzar la creació de l'entitat a la Casa Orlandai, un planter d'entitats que s'acaba de crear a Barcelona. A mitjans de juny es convocarà l'assemblea fundacional amb tots els/les 'membres promotors/es', en la qual es definirà com ha de ser aquesta entitat. Un cop creada i legalitzada, es fixaran les condicions d'afiliació. En el cas que es fixi una quota anyal i que aquesta sigui inferior als 10 euros pagats pels membres promotor(e)s, es considarà que la tenen coberta per a l'any 2007.

Granollers, a 20 de maig del 2007

Qui desitgi participar en l'assemblea fundacional d'aquesta entitat cívica que us proposem, si us plau adreceu-vos a la Secretaria provisional ―posant les vostres dades que més us abelleixin al cos del missatge―:

secretaria@scrabble.cat

Fins aviat!